Book Online


Гадаад иргэн
 
Том хүн: Гадаад хэлээр тайлбарлуулж үзвэл 12000 төг
Монгол хэлээр тайлбарлуулж үзвэл 10000 төг
Оюутнууд: Гадаад хэлээр тайлбарлуулж үзвэл 10000 төг
Анги хамт олноороо, зохион байгуулалттайгаар үзвэл 8000 төг
Сургуулийн насны 1-12 дугаар ангийн сурагчид 8000 төг
Сургуулийн өмнөх 3-аас дээш насны хүүхдүүд 6000 төг

 

Book Online